Citizen Alert Services (CAS)

Citizen Alert Services (CAS) is specialist in persoonlijke alarmering op maat bij gevaar en bij risico's voor overlast en kans op schade. Waar ook ter wereld. CAS heeft een netwerk van informatieleveranciers en de modernste communicatietechnieken, waarbij SMS en gesproken groepsoproepen centraal staan.

Openbare Orde en Veiligheid: alarmering bij brand, ongevallen, rampen (ook in buitenland), ondersteuning CRIB-proces, oproepen crisisteams, opsporen vermiste personen of gezochte personen (verspreiding foto's via MMS), oproepen medewerking burgers (SMS bombardementen), veiligheid evenementen (crowd control), aanvulling op C2000 (www.persalarm.nl), etc.

Bedrijfsleven: imago ondersteuning, klantwerving en -behoud (loyaliteit), klantenservice communicatie, kostenbesparingen organisatie, beperking schadeclaims, betere informatie-uitwisseling, etc.

Zorg: allergiealarm, zonkrachtalarm, hooikoortsalarm, smogalarm, afspraakalarm, patiënten nazorg, informeren familie, etc.

Onderwijs: spijbelalarmering (www.spijbelsms.nl), roosterwijzigingen, oproepkrachten mobilisatie, etc.

Consumenten: terreuralarm, waarschuwingen en advies in geval van dreiging, informatie voor persoonlijke veiligheid, etc.

Internationaal: tsunami-alarmering, reizigers-waarschuwing.

CAS is eigenaar van SMS Alarmservice Nederland en van www.alarmbericht.nl